Restaurant Attisholz
Herr Jörg Slaschek
Attisholzstrasse 3
4533 Riedholz
Solothurn, Schweiz

+41 (0) 32/62 30 606

Beschreibung von Restaurant Attisholz in Riedholz

1 Stern Michelin